Jméno Oldřich

Pochází ze staroněmeckého jména Uodalrich. První složka jména uodal znamená dědičný statek, druhá část je rich bohatý. Význam je tedy vládce (bohatý) dědičným statkem. Variantou jména je Ulrich.

Den jmenin: 20.2.
Domácké podoby jména: Olda, Olin, Oldříšek, Olík, Olouš, Oleček
Popularita jména: 30. nejčastější mužské jméno
Počet držitelů jména: 35490
Původ jména: germánský

Přidat jméno do mého adresáře

Poslat blahopřání k svátku