Jméno Rút

Hebrejské Rúth je pravděpodobně odvozeno z R(e)úth což znamená přátelství, přítelkyně.

Den jmenin: 14.3.
Domácké podoby jména: Rútka, Rutuška, Rutička
Popularita jména: 431. nejčastější ženské jméno
Počet držitelů jména: 191
Původ jména: hebrejský

Přidat jméno do mého adresáře

Poslat blahopřání k svátku